NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Propojení iPadu s interaktivní tabulí pomocí Google Jamboard

Jak propojit iPad s interaktivní tabulí (jednodušší varianta pomocí Google Classroom)

Co je cílem:

Efektivnější práce s interaktivní tabulí za pomoci iPadu, digitalizace výuky

Pomůcky:

iPad,
Apple Pencil,
Stolní počítač,
Interaktivní tabule, resp. dataprojektor

Jamboard (PC):
https://jamboard.google.com/

Realizace:

Návod: Ve škole používáme Google Classroom a tabuli Google Jamboard. Učitel se přihlásí do Google Jamboard na počítači, který je připojen k dataprojektoru. Zde vytvoří nový "Jam" (tabuli) a pojmenuje ho. Následně otevře Google Jamboard přes staženou aplikaci na iPadu a otevře stejný Jam, který před pár okamžiky vytvořil na počítači. Od této chvíli cokoliv učitel napíše do Jamu na iPadu se s malým zpožděním ukazuje i na interaktivní tabuli. (Pozn.: interaktivní tabule de'facto ztrácí význam a stačí obyčejný dataprojektor bez interaktivity, protože ji vlastně nahrazuje iPad).
Další přidaná hodnota: Jamy (tabule) z jednotlivých hodin s výhodou sdílíme žákům přes Google Classroom, čímž hodiny s výhodou automaticky a bez další práce digitalizujeme a dáváme k dispozici na učení doma či nemocným žákům.
Další výhoda: žáky nemusí "courat" po třídě, když jsou zváni k tabuli - můžete jim předat iPad takto propojení s interaktivní tabulí, resp. s dataprojektorem.

Loader Image