NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Sestavení jednoduchého algoritmu nápojového automatu

Tento pracovní list je určen pro žáky 9. ročníku. Je zaměřen na oblast Algoritmizace a programování.

Co je cílem:

Záměrem je procvičit a zdokonalit tvoření algoritmů. Uvědomění si, že před naprogramováním může žákům pomoci sestavený algoritmus. Tato práce se propojí s vlastní programováním Micro:bitu. Spolupracujeme s předmětem PČ, kde si žáci vyzkouší sestavení 3D modelu, např. nápojového kelímku s následným tiskem na 3D tiskárně.

Pomůcky:

papír, obyčejná tužka, guma
iPad nebo stolní PC

Webové aplikace
http://www.lucidchart.com
https://makecode.microbit.org/
https://www.tinkercad.com/

Realizace:

Zadání tématu: Sestav algoritmus nápojového automatu, který bude sypat čaj, cukr, kávu a nalévat vodu. Následně algoritmus naprogramuj v aplikaci Makecode.microbit.org a nahraj do Microbi:tů. Při stisku tlačítka bude blikat dioda.

Předpokládá se, že žáci již mají prvotní znalosti v sestavování algoritmů. Znají význam značek, které se pro zápisy používají. Následně sestaví algoritmus zadaného tématu. Mohou pracovat ve dvojici a použít aplikaci dostupnou na stránkách http://www.lucidchart.com. Aplikace se nemusí stahovat, stačí se do ní přihlásit. Je vhodná pro iPady i pro Windows. Nabízí se ve verzi Free nebo placené. Také aplikace Makecode.microbit.org je zdarma.

Při propojení s předmětem PČ mohou pracovat i v tomto předmětu na 3D modelu v aplikaci Tinkercad. Nejsou limitovaní prací pouze v předmětu informatika. Tisk na 3D tiskárně Průša u nás probíhá pouze v předmětu pracovní činnosti.

Před samotným zadáním se mohou žáci motivovat v sestavení myšlenkové mapy, kdy napíší, co všechno by jejich nápojový automat uměl (jaké druhy nápojů by podával) a jak by se ovládal. Opět k této činnosti mohou použít aplikaci Lucidchart.

Loader Image