NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Objem hranolu, geogebra

Pomocí směrových zámků najdou žáci správný vzorec a následně vyřeší slovní úlohy. V druhé části se pak seznámí se základy aplikace geogebra.

Co je cílem:

V první části hodiny si žáci pomocí algoritmizace zopakují vzorce rovinných útvarů, pak vyřeší logické slovní úlohy. V druhé části si pak pomocí aplikace Geogebra procvičí základy geometrie, čtení geometrického zápisu.

Pomůcky:

IPady pro žáky - čtečka QR kódu
pracovní list z přílohy
sešit a psací potřeby

Webová aplikace
https://lockee.fr/

Realizace:

V první části hodiny žáci obdrží pracovní list se čtvercovou sítí- Obsah krychle . Na druhé straně si naskenují QR kód a pomocí šipek dojdou nejkratší cestou ke správnému vzorci. Po jeho vyřešení se objeví 3 úlohy k vyřešení. Druhá část je pak věnována aplikaci Geogebra, kde se žáci seznámí se základy jako je úsečka, střed úsečky, kružnice dané velikosti, úhel, osa úhlu. Zde se předpokládá částečná znalost aplikace geogebra.

Loader Image