NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Photomath – nástroj pro zjednodušení hodin matematiky v diferencované třídě.

Aplikace Photomath jako nástroj pro řešení a výuku matematických úloh, včetně převádění psané formy pomocí OCR do digitální podoby.

Co je cílem:

Cílem práce v aplikaci Photomath je vytvořit vhodné podmínky pro diferencovanou třídu v kontextu hodiny matematiky. Aplikace může sloužit jako pomůcka pro prezentaci nového tématu, vodítko pro vedené samostudium či kontrola (ověření) správnosti řešených úloh. Aplikace pracuje primárně s rozpoznáváním psaného textu, na základě kterého je schopna zadání vyhodnotit nebo nabídnout jeho řešení, a to včetně řazení výpočtu nebo správné posloupnosti matematických operací.

Pomůcky:

iPad, základní psací potřeby, tabule ve třídě

Realizace:

Z praktického hlediska se jedná o dva převažující scénáře v diferencované třídě, které se odehrávají v průběhu vyučovací hodiny. Prvním je situace pojmenovaná pracovně „opakování látky“ – v tomto modelovém příkladu dochází s postupem hodiny ke stavu, kdy část děti opakovanou látku již bez problému zvládá, nicméně druhá na ni potřebuje více času. V tomto případě rychlejší skupina využívá možnosti práce s iPady a může se samostatně věnovat pokročilejším a složitějším úlohám, které si pak sama pomocí aplikace Photomath ověřuje.

Druhou situaci je model „nové téma“. V tomto případě iPady opět nacházejí uplatnění v situaci, kdy prezentaci nové látky již porozuměla zatím jen část třídy. V tomto případě skupina, která pro vysvětlení a pochopení nového učiva potřebuje více času, může prostřednictvím iPadů pracovat s prezentovanou látkou a nalézat vysvětlení konkrétních matematických operací, a to včetně správného řazení výpočtu – krok po kroku.

V neposlední řadě pak iPady mohou sloužit pro práci v kontextu celé třídy, a to zejména v případě řešení úloh, kterou jsou svojí složitostí nad rámec i velmi nadaných dětí. V tomto případě mohou zařízení sloužit i jako motivační nástroj, který všem žákům bez ohledu na jejich nadání umožňuje řešit komplexní matematické příklady.

Poznámky:
- práce je vhodná jako pro práci jednotlivců tak i pro spolupráci ve dvojicích
- práce vyžaduje základní schopnost ovládání kamery iPadu v kontextu fotografické kompozice
- v rámci práce v diferencované třídy jsou u dominantních scénářů poloviční nároky na počet zařízení (iPadů), pracuje s nimi vždy jen část třídy

Loader Image