NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Chirp.qr - zvukové nahrávky schované v QR kódu

Práce s textem v českém i cizím jazyce

Co je cílem:

Poslech a porozumění textu, opis textu, řazení textu,
práce ve dvojici a ve skupině

Pomůcky:

iPad, vytištěné QR kódy, papír a tužka na psaní
vybraný text, případně kniha

Fotoaparát

Webová aplikace
chirp.qr

Realizace:

Najdeme si úryvek textu, nejlépe ze známé knihy, ten rozdělíme na několik částí např. na 3-5.
Každou část namluvíme do aplikace chirp.qr, která nám hned vygeneruje qr kód k nahrávce.
QR kódy si uložíme do galerie fotografií a můžeme si je vytisknout postupně nebo hromadně
s použitím aplikace piccolage.
Dětem rozdáme do dvojice vždy jeden qr kód, žáci si ho načtou a přepíšou na papír slyšený text. Mohou
poslouchat nahrávku několikrát a pomalu kvůli lepšímu porozumění.
Ve chvíli, kdy mají všichni přepsaný text, pracují ve větší skupině a společně dávají dohromady,
jak jdou části textu za sebou. Případně mohou určit název knihy a autora.
Společně pak zkontrolujeme správnost.
Můžeme použít v českém jazyce, v angličtině a dalších cizích jazycích.
Text vždy vybíráme podle jazykové úrovně žáků, věku a jejich zájmů.
V cizím jazyce můžeme při nižší úrovni rozkouskovat a nahrát jednoduché texty
nebo pouze jednotlivá slovíčka.
Určitě by se dalo využít i v dějepise, přírodopise, zeměpise atd., všude, kde se
pracuje s textem.

Loader Image