NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Opakování učiva českého jazyka - začátek 5.roč.

Hodina je zaměřena na opakování učiva (slovní druhy, souvětí) na začátku 5.roč. pomocí digitálních technologií - iPad, interaktivní tabule.

Co je cílem:

Opakování učiva - slovní druhy a zjištění úrovně znalostí žáků

Pomůcky:

iPad
interaktivní tabule
psací potřeby

Webové aplikace
https://www.qikni.cz/generovani-qr-kodu.html
https://wordwall.net/

Realizace:

1. Osvěžení učiva pomocí aplikace wordwall - označený diagram
2. Určování slovních druhů u slov uvedených na interaktivní tabuli a jejich zápis
3. Kontrola řešení pomocí QR kódů
4. Souvětí - Kdo použije co nejvíce zadaných slov v jednom souvětí (žáci mohou vytvořit i vzorec tohoto souvětí)
5. Vyhodnocení, pochvala

Loader Image