NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Slovní mraky

Žáci vytváří slovní mraky na základě úryvku z knihy.

Co je cílem:

Vybrat charakteristická slova k danému tématu a výtvarně je zpracovat pomocí aplikace Word Art.

Pomůcky:

iPady
čítanka

Webová aplikace
https://wordart.com/

Realizace:

Na základě četby žáci vytváří v aplikaci Word Art slovní mraky. Při tvorbě se seznamují s aplikací Word Art a jejími funkcemi.
Žáci si nevytvářeli svůj účet, pracovali jsme přes webový prohlížeč. Vytvořený obrázek jsme uložili v tabletu pomocí fotoaparátu.
Slovní mraky vytváří žáci jednoduše bez znalosti grafického programu. Pomoci nám může tutoriál na https://wordart.com/tutorials.

Loader Image