NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Zvířecí křížovka s QR kódy

Pomocí ipadu a čtečky QR kódů žáci zobrazí obrázky zvířat a jejich názvy zapíší do předtištěné křížovky.

Co je cílem:

Rozvoj digitální gramotnosti při práci s ipady, práce s aplikací + zvířata ze zoo

Pomůcky:

iPad
vytištěné materiály (křížovka, qr kódy)

Webová aplikace
https://me-qr.com/

Realizace:

Vyučující rozmístí vytištěné QR kódy ve vhodném prostoru (třída, chodba, hřiště). Děti pracují ve dvojici. Scanují QR kódy a zapisují odpovídající názvy zvířat do křížovky. Zvíře, které vyjde v tajence, lze následně vyhledat v encyklopedii nebo na internetu (pokud ho děti neznají) a například výtvarně nebo jinak zpracovat.
Zvířata z křížovky lze třídit dle různých aspektů (velikost, počet nohou, druhu potravy, apod.)

Loader Image