NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Opakování k závěrečným zkouškám - pro učební obor Instalatér

Opakování základních pojmů a principů z odborných předmětů Vytápění, Instalace vody a kanalizace, Plynárenství, Stavební konstrukce a Materiály

Co je cílem:

Cílem je zopakování, procvičení a upevnění znalostí z daných oblastí odborných předmětů oboru Instalatér. Snahou je podpořit u studentů individuální práci a podpořit jejich samostatné myšlení a uvažování. Výstupem je interaktivní prezentace v PowerPointu.

Pomůcky:

iPad

PowerPoint

Realizace:

Studenti pracují individuálně s interaktivní prezentací. Mají možnost přizpůsobit si rychlost práce svým možnostem. Žákům se zobrazují otázky s výběrem odpovědí. Po označení správné odpovědi se ozve zvukový a zobrazí barevný signál označující správnost či nesprávnost odpovědi. Poté je možnost svoji odpověď případně opravit nebo přejít na další otázku. Zpětnou vazbu získávají žáci okamžitě, při zadání své odpovědi. Kromě procvičování a upevňování znalostí žáků najde tato prezentace využití třeba při zkoušení žáků, kde mohou navíc svoje odpovědi ještě odůvodnit případně doplnit příklady z praktického života.

Loader Image