NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Využité aplikace
Ke stažení
Tagy

Pracovní listy a rozšířená realita ve fyzice

Ověření získaných znalostí z hodin fyziky (zatím pouze v 7. třídě) s využitím rozšířené reality díky iPadu

Co je cílem:

Zpestření výuky fyziky v 7. ročníku, ověřování získaných znalostí z probrané látky

Pomůcky:

iPad,
bezplatná aplikace FyzikAR 7,
Pracovní listy (lze tisknout přímo z aplikace),
psací potřeby

Realizace:

Bezplatná aplikace FyzikAR 7 je určena pro pestré opakování učiva fyziky ze 7. ročníku. Učitel vytiskne žákům pracovní listy, které "ožijí" poté, co žák namíří svůj iPad na daný list. Názorné animace seznamují žáky s fyzikálními tématy. Žák si tedy "naskenuje" pracovní list, prohlédne si animaci a následně pracovní list doplní. Animaci je možné pozastavit, takže není nutné mít namířený iPad na pracovní list po celou dobu. Vývojář aplikace se nechal slyšet, že v příštím roce bude aplikace i pro opakování učiva 8. třídy...

Loader Image