NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Štafeta

Žáci jsou rozdělení do skupin a štafetovým způsobem řeší zadané příklady

Co je cílem:

Týmová spolupráce

Pomůcky:

Webová aplikace
www.umimematiku.cz

Realizace:

Než zahájíme aktivitu, přemístíme se dozadu do třídy, tam jsou žáci jsou rozdělení do skupin a stoupnou si za sebe. Pro každou skupinu je nachystaný jeden iPad na kterém je spuštěna webová aplikace www.umimematiku.cz obsahují sadu příkladů. Za každý správně vyřešený příklad získají bod pro dosažení "štítu 4".
Po odstartování vybíhá jeden žák z každé skupiny a jde řešit příklad (ku příkladu formou pexesa obsah obrazce). Jakmile vyřeší jde zpět ke své skupince a předá štafetu dalšímu. Hrajeme tak dlouho, doku nedosáhneme na "štít 4".

Loader Image