NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Využité aplikace
Tagy

Elektronický laboratorní deník

Zápis laboratorních cvičení pomocí Book Creator

Co je cílem:

Žáci v rámci odborných předmětů chemie, fyzika a přírodopis absolvují několik laboratorních cvičení. Zápis jednotlivých cvičení je velice stručný a při pokusu, kdy druhá třída postupovala podle postupu jiné třídy nebylo dosaženo očekávaného výsledku. Proto jsme zvolili metodu při které jsme použili iPad a aplikaci Book Creator.

Pomůcky:

iPad, voda, olej, mléko, cukr, sůl, kádinka, váha, odměrný válec

Webová aplikace
https://bookcreator.com

Realizace:

Laboratorní cvičení se týkalo tématu hustota. Žáci dostali na papírkách několik informací - pojmů, jejichž význam museli vyhledat pomocí Ipadu. Některé pojmy byly ukryty ve třídě v podobě QR kódů jiné si museli vyhledat samostatně na internetu. Když měli dostatečné množství informací, mohli přejít do laboratoře, kde měli připravené všechny pomůcky. Opět pomocí QR kódu, který ležel vytištěný na stole si přečetli postup a samostatně zkoušeli provést laboratorní pokus. Do odměrného válce postupně vlévali kapaliny a pomocí hustoměru měřili hustotu. Své měření poté zkontrolovali pomocí výpočtu, ke kterému použili váhu a odměrný válec. Po skončení laboratorního cvičení měli žáci provést zápis. K tomu jim sloužila aplikace Book Creator. Zde si vytvořili formulář, do kterého sepsali postup laboratorního cvičení. Postup každá skupina doplnila například o vlastní natočené video nebo fotky, které pořídili díky Ipadu. Zpětná vazba od žáků byla velice pozitivní a v současné době si tvoří vlastní elektronické laboratorní deníky, které stále doplňují o nové pokusy.

Loader Image