NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Rozmlouvání historických osobností

Práce dětí v aplikaci ChatterKid

Co je cílem:

Ozvučením a rozpohybováním fotografie se děti naučí iPadem vyfotit vyhledaný objekt (v knize, učebnici, v počítači ...), vložit jej do aplikace a ve dvojicích si připravit text ve formě "já" na 30 vteřin. V něm představí zadanou historickou osobnost.

Pomůcky:

iPad, zdroj informací (kniha, učebnice, PC ...)

Realizace:

Zadala jsem dvojicím významnou osobnost římských dějin. Děti si našly její obrázek v knize či na internetu. Přesně dle instrukcí jej vyfotily a uložily do aplikace. Pak si žáci připravili text o zadaném člověku ve formě ,,Já jsem ...!". Společně se domluvili, vyhledali informace, trénovali a zkoušeli, zda ,,svůj" popis jsou schopni sdělit během 30 sekund. Potom už vybrané fotce ,,nařízli" pusu a odešli na chodbu, kde bylo ticho, natočit svou řeč. Vybrali písmo, do obrázku vložili jméno osobnosti a uložili do galerie.
Na závěr jsme si jednotlivé představitele ukázali a pohovořili o tom, jak není jednoduché něco správně nahrát, nezakoktat se, nemluvit rychle, ale pomalu a srozumitelně.

Loader Image