NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Využité aplikace
Tagy

Poezie do ucha

V rámci hodiny literatury a následně hudební výchovy vytvoření třídní audioknihy s poezií včetně hudby

Co je cílem:

Cíl - prohloubení zájmu o poezii, kultivace mluveného projevu, zapojení vlastního hudebního doprovodu

Pomůcky:

Text s poezií, iPad

Aplikace GarageBand, iMovie (pokud chceme přidat vizuální stránku)

Realizace:

Aktivita je doplňkem k literární a komunikační výchově. V první fázi si každý žák vybere báseň, případně si třída rozdělí delší veršovanou skladbu. Připraví si přednes básně a nahraje ji do aplikace (použili jsme GarageBand). Seznámíme žáky s možnostmi intuitivního tvoření hudby v tomto programu a vkládáním dalších stop k nahranému hlasu. Žáci mohou jednotlivě nebo společně ve skupinkách vytvořit hudební nebo zvukový doprovod k jednotlivým básním. Nahrané skladby se poté vyexportují ve formátu MP3, aby bylo možno je přehrát na jakémkoliv médiu nebo umístit např. na školní web.

Loader Image