NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Tagy

PŘEVOD NA ČTVEREC (KVADRÁT)

Podaří se Ti pomocí příkladů na rozklad na čtverec uniknout z učebny matematiky?

Co je cílem:

Cílem aktivity je procvičit si rozklad na čtverec (kvadrát), který je potřeba pro odvození vzorce pro kvadratickou rovnici a také u kuželoseček k převodu obecné rovnice na středovou (vrcholovou).

Pomůcky:

Tablet nebo jiné zařízení připojené k internetu, papír, tužka

Webová aplikace
https://www.canva.com/design/DAFCY1gOgvk/SCfx3Uz6WVxEjZEy1EyQyw/view?utm_content=DAFCY1gOgvk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Realizace:

Každý ze studentů řešil příklady na papír, poté plnil úkoly, které jsou pod obrázky v učebně. Celkem jsou zde tři sady příkladů k řešení. Po každém správném vyřešení celé sady příkladů získá student písmeno (výšku noty), kterou po kliknutí na klíč zadá na klávesnici. Po potvrzení zjistí, zda se úspěšně dostal z místnosti.

Loader Image