NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Užití aplikace Photomath ve výuce

Využití aplikace pro rozpoznání tištěných i ručně psaných matematických výrazů

Co je cílem:

Zvládnutí správného použití aplikace žáky s cílem jejího využití pro kontrolu správnosti výpočtů i možnosti sledovat jednotlivé kroky postupu řešení. Využití při samostatné práci žáků, diferencované výuce i domácí přípravě, bez nutnosti zpětné kontroly od pedagoga

Pomůcky:

iPad s nainstalovanou aplikací
Pracovní list (učebnice) s tištěnými výrazy
Sešit pro ruční zápis výrazů

Realizace:

Žáci si vyzkoušeli, jak aplikace funguje při použití tištěných i ručně psaných matematických výrazů, rovnic. Ocenili to, že v případě potřeby mohou sledovat jednotlivé kroky postupu řešení. Při používání aplikace žáci objevili, že je nutné dodržovat správný zápis - např. znaménko krát (psané jako tečka) nesmí být zapsáno nízko nad linkou, neboť při rozpoznávání zápisu dochází k záměně za desetinnou čárku. a to jak v tištěné tak i psané podobě.

Loader Image