NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Timeline – tvorba časových os

Aplikace TimeLine – line of events jako nástroj pro vytváření časových os – vlastních učebních pomůcek v grafické podobě. Funguje pro všechna témata s chronologickou posloupností.

Co je cílem:

Cílem této aktivity je poskytnout žákům prostor pro práci s informacemi na internetu, jejich hledáním, stahováním a tříděním. Práce s časovou osou v této aplikaci umožňuje pracovat s textem, časovou osou (letopočty a daty) a grafikou ve formě obrázků. Sestavováním těchto prvků dohromady získávají žáci celkový přehled o probíraném tématu a zároveň si díky možnosti vytištění sestavené časové osy osvojují nabyté znalosti.

Pomůcky:

Apple iPad, AppleTV

Realizace:

Časové osy jsou vhodným nástrojem pro kategorizaci dílčích údajů probíraných témat. Aplikace Timeline je z hlediska ovládání velmi jednoduchá a intuitivní a dá se do ní lehce vkládat dva základní typy dat: text a obrázek. Nedílnou součástí práce s touto aplikací je práce s hledáním obrázků na internetu. V kontextu zvoleného tématu je na žáky kladen důraz volit při hledání správná klíčová slova, aby výsledný obrázek odpovídal vytvářené časové ose. Práce vyžaduje také základní úroveň práce s galerií obrázků v rámci systému iPadOS. Pro studijní účely tato práce ignoruje autorská práva obrázků a přebírá autorská práva jednotlivých webů.

Loader Image