NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Geometrické obrazce

Práce s aplikací Geoboard. Žák díky aplikaci může různě sestavovat za pomocí "podložky a gumiček" geometrické obrazce.

Co je cílem:

Cílem aktivity je pochopení a procvičení základních geometrických obrazců. Žák porovná počty vrcholů sestavených obrazců, čímž dojde k uvědomění si vztahu mezi nimi.

Pomůcky:

Aplikace Geoboard; iPad; Apple Pencil

Realizace:

Žákyni byl zadán úkol, aby na podložku umístila několik trojúhelníků; čtyřúhelníků. Muselo tedy dojít k uvědomění rozdílu mezi počty úhlů.
Poté se porovnávala velikost obrazců.
Nakonec došlo k uvědomění si vztahu mezi čtverci a obdélníky. A podobnosti čtverců a podobnosti obdélníků.

Loader Image