NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Hra s názvem Útěk ze žraločí zátoky.

Žáci měli za úkol načíst ze zapůjčeného IPadu na školní iPady QR kód. Poté vyřešit celkem 10 logických úkolů (např. dokončení logické řady, kombinatorika, rébus...) a otevřít tak všechny zámky.

Co je cílem:

Rozvoj logického a kombinatorického myšlení, řešení problémových úloh.

Pomůcky:

iPady pro žáky a zapůjčený iPad pro učitele.

Webová aplikace
flippity.net

Realizace:

V úvodu si žáci vybrali na koberci kartičku, na které byla napsána zajímavost týkající se žraloků. Každý si ji přečetl v duchu. Poté jsme je postupně prezentovali ostatním. Následně jsme diskutovali a vyzdvihli jsme TOP informaci, která nás nejvíc všechny o žralocích překvapila. Žáci si měli představit, že připluli do zátoky plné žraloků. Aby se z ní dostali, musí vyřešit 10 logických úkolů. Po splnění a otevření všech zámků budou moci zavolat pomoc. Žáci si načetli QR kód a pustili se do řešení a postupného otevírání zámků. Po 25 minutách se mohli neúspěšní řešitelé spojit a spolupracovat a diskutovat nad úkoly. Na konci byli všichni úspěšní řešitelé odměněni sladkou odměnou. Nechybělo zhodnocení této aktivity dětmi. Co jim dalo zabrat, které úlohy se jim zdály nejjednodušší. Nastínili jsme řešení nejtěžších. Diskutovali jsme o možných způsobech řešení např. v těch z kombinatoriky.

Loader Image