NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Využité aplikace
Tagy

Vividbooks - fyzika

Úvodní hodina fyziky. Fyzikální popis světa a fyzikální veličiny.

Co je cílem:

Žák uvede konkrétní příklady fyzikálního popisu světa.
Žák uvede důvody používání fyzikálních předpon.
Žák uvede konkrétní příklady fyzikálních předpon včetně jejich vztahu k jednotce v základním tvaru.

Pomůcky:

iPad
el. učebnice Vividbooks
vytištěné pracovní listy

Webová aplikace
Scale of Universe 2
https://htwins.net/scale2/

Realizace:

V úvodní hodině fyziky seznámím žáky s prostředím Vividbooks. Úvodní lekci "Fyzikální obraz světa" promítnu dataprojektorem. Pustíme si animaci a společně diskutujeme o rozdílu mezi subjektivním názorem a fyzikálním - ověřitelným popisem skutečnosti.

Následuje evokační aktivita s pomocí aplikace Scale of Universe 2, kterou lze spustit jak na PC tak na iPadu. Na té si ukážeme hloubku člověkem poznaného světa on těch nejmenších rozměrů až po ty největší vzdálenosti na úrovni vesmíru.

Po té pracujeme s dalším pracovním listeme ve Vividbooks, který je zaměřený na fyzikální předpony. Tentokrát mají žáci k dispozici vytištěné prac. listy a k prohlédnutí názorné animace využívají rozšířenou realitu. Samostatně nebo ve dvojicích pak odpovídají na uvedené otázky. Ty si následně společně projdeme a učiníme závěr o významu využívání fyzikálních předpon.

Na závěr žáci opět pracují s aplikcí Scale of universe 2, tentokrát již s lepším porozuměním jednotkám délky.

Loader Image