NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Hláska a písmeno K, k + QR kódy

Pracovní listy a aktivity zaměřené a rozvoj digitální gramotnosti žáků ve spojení se čtením slov začínajících na hlásku K.

Co je cílem:

Zvyšovat plynulost čtení slabik a slov s K, k

Pomůcky:

iPad
Pracovní listy - vytištěné
aplikace čtečka QR kódů

Realizace:

Obsahuje dva pracovní listy QR kódy 1 OBRÁZKY - Pracovní list k rozstříhání a umístění po třídě. Žáci vyhledávají QR kódy po třídě - kódy naskenují a zjistí, jaký obrázek se pod nimi ukrývá, tento pojmenují a vyhledají na svém pracovním listě (tentýž nerozstříhaný). Dále zakroužkují barvou pastelky, která je uvedena u daného QR kódu.

Nabídka druhé aktivity - QR2 - Pracovní list ve kterém mají žáci spojit správné slovo, QR kód a obrázek.

Žáci se učí pracovat s tablety, fotografovat a načítat QR kódy a zároveň zdokonalují úroveň čtení a porozumění přečteným slovům.

Loader Image