NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Tvoření vlastní hudby

Žáci si mohou vytvořit svoji vlastní hudbu

Co je cílem:

Žáci poznají hudební nástroje v určitém hudebním stylu. Vytvoření vlastní hudby

Pomůcky:

iPad
Garage band

Realizace:

Žáci si vytvoří skupinky a rozeberou si tablety. Následně si otevřou aplikaci Garageband. Tato aplikace obsahuje zvuky nejrůznějších nástrojů a zvukové smyčky. Například u elektronické hudby si mohou žáci poslechnout a prohlédnout zvuky nástrojů a jak vlastně vypadají. Po ukázce se přejde do kategorie live loops, kde si pomocí smyček, které patří do žánru elektronické hudby, vytvoří vlastní hudbu.

Loader Image