NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Tagy

Dvakrát měř, jednou řež!

v rámci laboratorních prací žáci pracovali s různými měřidly, kromě jiného také s iPadem

Co je cílem:

žák si zkusí různé postupy měření, uvědomí si chybovost

Pomůcky:

iPad, pásmo, krejčovský metr, skládací metr, svinovací metr, školní pravítko, různé objekty

Aplikace
Měření

Realizace:

Během laboratorní práce žáci měřili stejné objekty různými měřidly, kromě jiného také iPadem. Měřilo se od drobných předmětů po rozměry místnosti. Žáci byli rozdělení do skupin, kde každá měřila jiný objekt, aby si vyzkoušeli práci s různými pro daný objekt vhodnými měřidly, skupiny po daném čase rotovaly. Cílem bylo měřit opakovaně, aby si uvědomili chybovost. Výsledky žáci zpracovali do protokolu laboratorní práce. Dle rychlosti je možné se také zamyslet nad významem přísloví uvedeného v názvu (mezipředmětové vztahy).

Loader Image