NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Využité aplikace
Tagy

Zpráva a oznámení

Aktivita byla použita při hodině českého jazyka - slohová výchova. Žáci na dané téma psali zprávu nebo oznámení a svoje práci postovali na interaktivní nástěnku Padlet.

Co je cílem:

Cílem aktivity bylo napsat gramaticky i věcně správný text. Žáci následně nasdíleli zprávu nebo oznámení na nástěnku do Padletu, tzn. že si vytvořili takové vlastní třídní noviny.

Pomůcky:

iPad do dvojice
novinové titulky

Webová aplikace
https://padlet.com/dashboard

Realizace:

Žáci pracují ve dvojicích a do každé dvojice dostali jen titulek zprávy nebo oznámení. Titulky byly napasované na akce třídy a školy. Jednalo se tedy a události, které žáci buď sami prožili, nebo se o nich dozvěděli prostřednictvím školních novin nebo třídního učitele. Zprávy sdíleli na nástěnku a jednotlivé příspěvky si mohli navzájem ohodnotit srdíčkem.

Aplikaci lze využít ve všech předmětech, kde si žáci mohou vytvořit svůj vlastní interaktivní materiál.
Aplikace je omezena v základní verzi jen na 3 padlety.

Loader Image