NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Statický obraz, animace, přechod do augmentované reality

animace pomocí aplikace jako další možnost. V předešlých hodinách žáci pracovali s flipbooky, vyráběli thaumatrop. Vyzkouší si propojení animace s rozšířenou realitou

Co je cílem:

Využití digitální gramotnosti v předmětu VV, rozvíjí praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, abstraktní myšlení. Na příkladu ukáže jaký má význam komprese dat, popíše jak fungují technologie, které považuje za inovativní, používá aplikace na principu cloudové aplikace. Uplatňuje subjektivitu při tvůrčích činnostech, užívá prostředky pro zachycení jevů procesů.
v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé
metody uplatňované v současném umění a
digitálních mediíc

Pomůcky:

Obrazy, staré brožury, barevné papíry, nůžky, iPad nebo mobil, projektor, aplikace.

Webová aplikace
https://bridge.artivive.com/

Realizace:

Žáci si vyberou reprodukci díla, ze kterého na začátku udělají fotografii. Dílo vybírají tak, aby jej mohli propojit s částmi, které si vystřihli ze starých brožur nebo vytvořili z papíru. Ti kteří mají možnost použijí své mobilní zařízení. Ti co nemají dostávají k práci můj iPhone a iPad, který mám zapůjčený v rámci projektu. Propojením iPadu s projektorem ukazuji žákům jak použijí aplikaci Stop Motion Studio. Seznamují se s tvorbou animace, nastavením rychlosti snímku, oříznutí obrazu atd. Po té pracují ve dvojicích a vytváří svou první animaci. Jelikož ve škole nemáme staticky, jeden žák vždy obsluhuje mobil či iPad a druhý vkládá komponenty do obrazu. Ve fázi kdy už jsou s prací hotovy si ukazujeme, jak soubor vyexportují a vloží práci do školního elektronického systému pokud systém pojme velikost souboru. Hledáme jiné alternativy odeslání (Whatsapp, teams, e-mail) V další hodině se seznamujeme se stránkou Artivive, která využívá rozšířené reality k propojení mezi statickým obrazem a animací. Ukazuji žákům, jak nahrát do systému děl jejich animaci a prvotní fotografii obrazu. Následně využíváme aplikaci v mobilu, abysme viděli naše práce, které se objeví když zamíříme na statický obrázek a v našem zařízení se objeví animace. Hovoříme o využití aplikace při návštěvě galerií a výstav. O rozšířené realitě jako nástroji budoucího vyučování.

Loader Image