NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

WORDWALL- online cvičení pro žáky

Procvičování učiva anglického jazyka žáků 3. a 5. ročníku

Co je cílem:

Cílem aktivity bylo upevnění učiva anglického jazyka, zejména osvojení slovní zásoby AJ za pomoci hravých online cvičení- např. luštění křížovky, anagramu, kola štěstí, pexesa, atd.

Pomůcky:

iPad, počítače

Webové aplikace
wordwall.net
MS Teams

Realizace:

Žáci prvního stupně ZŠ, zejména 3.-5. ročníku, si v hodinách AJ mohli prostřednictvím iPadu procvičit učivo AJ v různých tematických okruzích- např. určování hodin, můj dům, ve městě, řadová čísla, volný čas, aj.
Na probrané učivo anglického jazyka si učitel připravil v aplikaci WORDWALL interaktivní online cvičení- pexeso, křížovku, anagram, sestavování dvojic- obrázek/slovo, pořadí slov ve větě, aj. Odkaz ke cvičení byl žákům zaslán do chatu v aplikaci MS Teams.
Měli možnost pracovat na iPadu,noteboocích a interaktivní tabuli v aplikaci WORDWALL. Aplikace po dokončení cvičení sama vyhodnotí výsledek cvičení.
Hravá výuka žáky velmi bavila, mohli postupovat individuálním tempem, motivovala k učení.
V hodině AJ jsme také využívali na iPadu hlasového průvodce SIRI, žáci tvořili otázky, na které jim SIRI odpovídal, např.:
SIRI "What time is in New York now? Who is the Czech president? How old is Queen Elisabeth II.? Where is London? What day is it now?
Odkazy na materiály:
https://wordwall.net/resource/31990490/aj5-my-room
https://wordwall.net/resource/13264175/aj5-free-time
https://wordwall.net/resource/31282186/aj5-seasons
https://wordwall.net/resource/32025593/aj3-food
https://wordwall.net/resource/16791208/aj5-ordinal-numbers

Loader Image