NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Tagy

QR kódy a bezpečnost práce při hodinách chemie

Žáci se v hodině chemie seznámí s bezpečností práce v laboratoři prostřednictvím QR kódů

Co je cílem:

Digitální: Využití digitálních kompetencí v hodinách chemie, žák se seznámí s využitím QR kódu, ví o rizicích s ním spojených, dokáže QR kód naskenovat
Předmětový: žáci sestaví desatero zásad bezpečné práce v chemické laboratoři

Pomůcky:

iPad
Vytisknutých patnáct QR kódů
Sešit
Psací potřeby
Flipchart
Fixy

Realizace:

Úkolem žáků je zapsat si do sešitu 10 zásad bezpečné práce v chemii a společně si vytvořit desatero na flipchart.
1) Žáci se rozdělí buď do skupin po třech, čtyřech nebo pracují individuálně.
2) Vždy jeden člen skupiny jde s iPadem na chodbu a hledá schované QR kódy, pod kterými jsou zašifrovány jednotlivé zásady bezpečné práce v chemii.
3) Po naskenování QR kódu přijde ke své skupině a předá zásadu ostatním.
4) Pro další kolo musí být vyslán jiný člen skupiny.
5) Celá skupinka takto postupuje, dokud nenasbírají 10 různých zásad bezpečné práce
6) Pokud mají všechny skupinky hotovo, celá třída společně sestaví desatero bezpečné práce v laboratoři a napíše ho na flipchart
Pravidla pak lze vyvěsit ve třídě, laboratoři...

Pozn.: Po dobu práce ve skupinkách žáci nesmí promluvit, musí použít jiný způsob komunikace.

Loader Image