NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Využité aplikace
Tagy

Tvary psacích a tiskacích písmen

Upevnění psacích a tiskacích grafémů

Co je cílem:

Žák si hravou formou procvičí správné tvary psacích a tiskacích písmen.

Pomůcky:

Ipad

Aplikace
Psaná Abeceda (trial verze pouze s některými tvary písmen, placená verze za 149,-)

Realizace:

Aplikace sestává ze 3 úkolů: prohlížení písmen psané i tiskací abecedy (obsahuje i vyhledávání hlasem) - zde si může žák nacvičit správný tvar grafému; přepis tiskacího textu do psacího s možností přečtení napsaného textu; pexeso - vyhledávání dvojic kartiček (např. malé psací písmeno k velkému psacímu). Aplikace slouží pro všechny žáky, kteří mají zafixovaný špatný tvar grafému. Lze ji tak využít v jakémkoli ročníku (předmětu). Tuto aplikaci ve výuce hojně využívali žáci z Ukrajiny, kteří se s vázanou latinkou vůbec nesetkali.

Loader Image