NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Využité aplikace
Tagy

Vulkanismus ve světě

Žáci se při aktivitě seznámí s nezvýznamějšími vulkány ve světě. S využitím aplikace Google Earth najdou polohu sopek, získají o nich základní informace a ve virtuální realitě prozkoumají stavbu stratovulkánu.

Co je cílem:

- prohloubit u žáků znalosti v tématu Litosféra - Endogenní procesy - Vulkanismus
- žáci získají přehled o výskytu vulkanismu na Zemi v návaznosti na styk litosférických desek
- naučí se vyhledávat a třídit informace
- naučí se pracovat s aplikací Google Earth

Pomůcky:

- iPad
- aplikace Hologo https://apps.apple.com/us/app/hologo/id1293300157
- aplikace Google Earth https://apps.apple.com/us/app/google-earth/id293622097
- aplikace Wikipedia https://apps.apple.com/cz/app/wikipedia/id324715238?l=cs

Realizace:

1. představení tématu, cíle aktivity
2. žáci ve dvojici/skupině obdrží digitální pracovní list s úkoly týkajícími se Vulkanismu ve světě
3. za pomoci iPadu a aplikací vyhledávají polohu vybraných světových sopek, zjišťují o nich dílčí informace a pořizují snímky obrazovky zařízení
4. v aplikaci Hologo si nejprve prostudují AR model stratovulkánu, aby následně v doplňovacím cvičení správně identifikovali jednotlivé části sopky, snímek vyplněného cvičení odevzdají jako výstup

Loader Image