Zpřístupnění

Produkty Apple mají výchozí funkce, které výuku plnohodnotně zpřístupňují i znevýhodněným žákům.

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Průvodce vzděláváním i životem

Technologie jsou silným nástrojem v oblasti zkvalitňování výuky a otevírají dveře novým možnostem pro každého žáka. Pomáhají překonávat překážky v učení, usnadňují cestu k novému poznání a mohou se stát průvodcem v každodenním životě.

Přístup společnosti Apple ke zpřístupnění se liší od přístupu spousty jiných společností. Se zpřístupněním počítá už při navrhování hardwaru, softwaru a operačního systému, takže je nedílnou součástí uživatelského prostředí. Široká paleta funkcí zpřístupnění počítá s nejrůznějšími speciálními potřebami a pomáhá žákům, kteří mají problémy se zrakem, sluchem, motorickými schopnostmi, učením a gramotností. Například používání iPadů ve výuce se ukazuje jako velká možnost pro děti s různými překážkami v učení. Integrovat iPady s výukou ve škole dětem pomáhá.

Více

AssistiveTouch

Pomocí funkce AssistiveTouch můžete nastavit na iPadu nebo na jiném zařízení hlasitost, zamknout obrazovku, používat gesta pro více prstů, restartovat zařízení nebo nahradit stisknutí tlačítek pouhým klepnutím.

Více

Switch Control

Při používání funkce Switch Control můžete pomocí přepínačů provádět výběr a klepnutí na položky, přetahovat položky, psát, a dokonce i kreslit ruční náčrtky. Jako přepínač můžete použít externí zařízení, obrazovku, případně kameru (systém pak ovládáte pohybem hlavy).

Více

Asistovaný přístup

Asistovaný přístup omezí používání zařízení na jedinou aplikaci a umožní vám nastavit, které funkce iPadu nebo jiného zařízení mají být k dispozici. Asistovaný přístup deaktivuje vypínání aplikace na iPadu nebo iPhonu hlavním tlačítkem, znemožňuje měnit hlasitost, přepínat mezi aplikacemi nebo omezit nechtěná gesta, která mohou působit rušivě

Více

Hlasové ovládání

Pomocí Hlasového ovládání můžete ovládat hlasem iPad i jiná zařízení a provádět různé akce, jako je klepnutí, přejetí prstem, psaní a podobně.

Více

VoiceOver

VoiceOver je hlasový výstup, který popisuje, co se děje na obrazovce a navádí uživatele jednoduchými gesty. Tato čtečka obsahu obrazovky umožňuje používat zařízení, i když nevidíte jeho displej.

Více

Zvětšení obsahu obrazovky

V mnoha aplikacích je možné zvětšit nebo zmenšit některé položky. Poklepáním nebo rozevřením prstů můžete například zvětšit fotky v aplikaci Fotky nebo rozšířit sloupce webové stránky v Safari. Využít můžete i funkci Zvětšení, která zvětší obsah libovolné obrazovky, s níž právě pracujete. Zvětšit můžete celou obrazovku (Celá obrazovka), jen část obrazovky pomocí pohyblivého okna zvětšení (V okně) anebo jen část obrazovky, která zůstává na jednom místě (Přišpendlené zvětšení). Zvětšení můžete používat společně s VoiceOverem.

Více

Externí ovladače

V případě, že žák z různých důvodů nedokáže ovládat technologie běžným způsobem, klasickými pohyby nebo gesty, existuje v současnosti široká škála softwarových a hardwarových možností, jak takovým žákům práci s technologiemi usnadnit.

Více

iSEN

Web s obsáhlým množstvím materiálů pro podporu smysluplného využívání digitálních technologií pro rozvoj, vzdělávání a komunikaci dětí, s důrazem na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě praktických informačních a metodických článků a videí, nabízí také akreditované kurzy, poradenství a individuální konzultace. Většina obsahu stránek vychází z praxe autorek, které aktivně pracují s dětmi a iPady využívají od roku 2011.

Více

Chcete se poradit o vhodném zařízení pro Vaše dítě?

Kontaktuje nás

Loader Image