NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Strom

Příprava na hodinu prvouky (přírodovědy). Úkolem hodiny je seznámit žáky se základními znaky a částmi rostlin - stromů. Výuka probíhá venku. Žáci pracují s přírodninami. Zábavnou formou se žáci seznamují se živou a neživou přírodou.
těla rostlin

Co je cílem:

Prohloubit a upevnit znalosti a vědomosti žáků o listnatých a jehličnatých stromech. Podnítit zájem o stromy a uvědomění si jejich významu pro život člověka. Vnímat strom a přírodu všemi smysly. Vytvořit z přírodnin model stromu a popsat jeho části.

Pomůcky:

Přírodniny - kameny, větvičky, listy a další.
Tablet a připojení k internetu
Vytištěný list zadání a pracovní list
Aplikace Pl@ntNet
Čtečka QR kódů

Realizace:

Prvouka

Příprava na hodinu prvouky. Výuka probíhá venku. Žáci pracují s přírodninami, ze kterých vytváří model stromu. V přiložené prezentaci naleznete vypracovanou přípravu na hodinu prvouky - téma strom.
V průběhu výuky pracují žáci také s digitálním zařízením - tablet, mobilní telefon. Učí se snímat QR kódy, pracovat s aplikací Pl@ntNet a na závěr dokumentují vlastní výtvor. Dochází k tak k rozvoji digitálních kompetencí žáků.

Příprava: Vytisknout list zadání a pracovní list Příroda
- výuka probíhá venku v místech se stromy a přírodninami
- tablet nebo jiné zařízení s přístupem k internetu

V oblasti Člověk a jeho svět jsou plněny následující cíle:
- popíše charakteristické znaky rostlin a živočichů
- rozlišování listnatých a jehličnatých stromů, poznávání základních druhů a jejich listů a plodů
- význam přírody pro člověka

Metody výuky:
Je využívána skupinová metoda výuky.

Loader Image