NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Tagy

Qr kódy ve výuce angličtiny

Žáci pracují s qr kódy (kompletní a dobarvovací), pod nimi se skrývá text k přečtení a cvičení ověřující porozumění textu.

Co je cílem:

Rozvoj porozumění textu s méně známou slovní zásobou, ověření znalosti známé slovní zásoby

Pomůcky:

iPad, vytištěné qr kódy, černý fix nebo pastelka

Webové aplikace
www.mal-den-cod.de
www.qrgenerator.CZ

Realizace:

1. Žáci si vyfotí qr kód z tabule, pod kterým se skrývá krátký článek z webu newsinlevel, článek si přečtou (naučí se využít ke čtení čtečku)
2. Dostanou qr kód k dobarvení. Dobarvují pouze zadaná čísla. Ta správná získají, pokud vyberou správné odpovědi k zadané otázce
3. Vybarví fixem nebo pastelkou chybějící pole, kompletní qr kód si vyfotí. Pokud mají správně vybarveno, dostanou se ke cvičení vytvořené v learningapps
4. Vypracují cvičení na ověření porozumění přečteného článku

Loader Image