NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Nácvik výslovnosti

Opakování frází a pokus o přesné zachycení intonace a výslovnosti včetně slovního přízvuku.

Co je cílem:

Výslovnosti se ve školách většinou věnuje málo pozornosti a přitom díky jejímu správnému použití se člověk dobře dorozumí.

Pomůcky:

iPad
Apple TV
projektor

Webová aplikace
https://falou.app/

Realizace:

Zvláště vhodné pro studenty s obavami z mluvení v cizím jazyce. Fráze jsou předepsané a teprve v dalších krocích je studenti doplňují sami.
Během této aktivity jsme také zkoušeli vymýšlet vlastní rozhovory a slovní spojení a vytvářet tak simulace rolí a běžných i méně běžných situacích.
Kroky v aktivitě:
1) vysvětlení, že nácvik rolí a běžných situací se objevuje i u mezinárodních zkoušek z cizího jazyka
2) Ukázka takové situace skrze aplikaci Falou
3) Volba tématu a výběr dialogu
4) Brainstorming co se asi v takovém dialogu může objevit za fráze
5) Spuštění aplikace v jedné skupince, kde se po krátkém rozhovoru prostřídají
6) Vytvoření vlastního tématu a možných frází v něm

Loader Image