NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky

Toglic

Toglic je jednoduchá aplikace, která v reálném čase dokáže aktivovat žáky a spojit využívání digitálních technologií se sociální interakcí. Díky 16 předpřipraveným šablonám/herním aktivitám je příprava učitele na výuku relativně nenáročná. Aplikace je využitelná ve všech předmětech.

Co je cílem:

Aktivovat žáky a prostřednictvím sociální interakce rozvíjet dovednosti v jazyce anglickém.

Pomůcky:

iPad

Webová aplikace
https://www.toglic.com

Realizace:

Abych se neomezoval pouze na jednu aktivitu s aplikací Toglic, uvádím odkaz na mé aktivity přímo na metodický portál: https://met.toglic.com/cs/catalogue.php#Product=1,3&Author=385
Metodické karty, které se věnují výuce jazyka anglického, jsou členěny do kategorií cíl, příprava, průběh, alternativy.
(Pokud se hovoří o aplikaci EduBase, jde o předchůdce Toglicu a práce v něm je analogická a více intuitivní.)

Loader Image