NÁPADník

Vaše tipy pro práci s iPady ve škole

Hlavní obrázek stránky Hlavní obrázek stránky
Tagy

Zkoumáme architekturu během procházky po Nové Pace

Žáci mají během procházky za úkol vyfotit dvě historické stavby Nové Paky a pomocí kreslení v iPadu vyznačit rozdíly a podobnosti.

Co je cílem:

- žák rozpozná klíčové architektonické prvky
- žák porovná dvě stavby ve městě, kde žije
- žák analyzuje podobnosti a rozdíly mezi architektonickými styly
- žák na základě analýzy přibližně časově zařadí vznik stavby

Pomůcky:

iPad

Fotoaparát

Aplikace
libovolný editor fotografií
Canva

Realizace:

1. Žáci jsou rozděleni do dvojic nebo do trojic. Každá skupina je vybavena iPadem.
2. Během procházky žáci vyfotí dvě významné stavby z města, kde žijí. V našem případě to byl Dům posledního paprskáře a Gerhartův dům v Nové Pace, které jsou velmi podobné, ale postavené z odlišných materiálů.
3. Žáci pomocí libovolné aplikace zakreslí do fotek analýzu staveb – vyznačí významné prvky a popíší je.
4. Své fotografie žáci vloží do aplikace Canva, ve které rozvedou, jaké stavby porovnávali a zhodnotí, k jakým závěrům došli. Tento plakát je pak možné vytisknout, nebo prezentovat elektronicky.

Loader Image