Přečtěte si nejoriginálnější činnosti s iPady (podle nás) a nejoriginálnější odpovědi, které dorazily v rámci ankety. Načerpejte od svých kolegů inspiraci. Deset z těchto uvedených odpovědí odměníme drobnou cenou a jednomu šťastlivci pošleme hlavní cenu - sluchátka AirPods. Výherce budeme předem kontaktovat.

Vážíme si všeho, co děláte pro své žáky/studenty, nebo i kolegy, a věříme i díky vašim odpovědím tomu, že moderní technologie mají ve školách své místo a mohou se využívat velmi smysluplně, když jsou v dobrých rukou. Další tipy od učitelů najdete v NÁPADníku nebo získáte během webinářů, které pořádáme i nadále zdarma.

 

 

 

Vaše zkušenosti a činnosti s iPady nás stále dál přesvědčují o smysluplnosti těchto zařízení ve výuce...

Vemte si inspiraci od svých kolegů. Tipy tu nejsou napsané podle pořadí výhry nebo nevýhry. Jen jsme chtěli vybrat nějaké, které bychom sem nyní zveřejnili pro vás ostatní. Děkujeme ale všem, odpovědí přišlo 127! 

 

 

 

 

"Nafotíme místnost a přes iPad Air a Apple Pencil 2 kreslíme elektroinstalace."

M.L., Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

 

"Kolegyně je bere ven do terénu. Budoucí průvodci si tak v reálném prostředí zkouší svou budoucí práci. Prezentace obrázku z minulosti, plánu do budoucna s jednotlivými třeba prostory apod. Žáci na nich vytváří excerpční lístky."

K.V., Stredni skola gastronomicka a hotelova

 

"Realizovala jsem do VV hru Tajné místo školy aneb Najdi, kde to je. Žáci vyfotili nějaké místo ve škole (nástěnku, podlahu, pohled z okna...). Následně fotografii upravovali - ořez, změna barvy, atd. A výsledek se vytiskl a dal na nástěnku a ostatní žáci tipovali, odkud ten obrázek je."

K.B., ZŠ Meteorologická Praha - Libuš

 

"iPady využíváme (mimo jiné) ve výtvarném oboru, kde žáci s pomocí ApplePencil a aplikací Procreate nebo Fresco tvoří svá digitální umělecká díla. Tuto tvorbu pak využíváme na plakátech a prezentačních materiálech školy. ApplePencil v kombinaci s iPadem skýtá obrovské tvůrčí možnosti, které ostatní tablety postrádají. Nejvíce naši žáci oceňují vlastnosti (displej, operační systém, iCloud...) a rozměry iPadu, které mají blízko k papírovému sešitu."

P.K., Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O

 

"Jak je známo, děti si rády kreslí. Kombinací vhodných obrazových podkladů, dobře kladených otázek a webové aplikace whiteboard.fi na iPadu, lze snadno zapojit a kontrolovat práci všech žáků. Funguje to snadno. Žáci se přes QR kód přihlásí a získají svoji vlastní bílou tabuli (nekreslí si tedy nic navzájem ani ostatní tabule nevidí). Pak je na učiteli, aby do bílé tabule vložil fotografii, schéma, či chemickou rovnici a žákům dával vhodné úkoly. Například, učitel žákům do jejich tabulí vloží výřez z topografické mapy a dá jim za úkol nejprve něco snadného - Zakroužkovat nějaký znak, či místo, kde znají nadmořskou výšku. Vyučující vidí tabule všech žáků a může tedy snadno poradit či pochválit. Lze i promítnout práce žáků pro inspiraci (výsledků může být někdy více). Když žáci rozumí jednoduchým záležitostem, může se začít nabalovat... Např. zakroužkovat všechny kopce v mapovém poli. Dále v těchto oblastech vyznačit popisky vrstevnic a nechat žáky vymýšlet, jaká je zákonitost v popiscích (když je čitelný směřuje do kopce). Nakonec může vyučující označit v mapovém poli několik míst a nechat je kroužkovat nejníže položené. Operovat s výškovým profilem na nějaké úsečce apod. Podklady lze snadno střídat a není nutné tedy využívat jen jediný. Další funkcionalitou aplikace, která se hodí, je možnost žáků se přihlásit či indikace jejich neaktivity."

D.T., ZŠ Milín, Školní 247, Příspěvková organizace

 

"S iPadem jsem vymyslel následující aktivitu. Studenti mají za úkol prozkoumat okolí školy nebo nějakou oblast a najít místa odpovídající fotografiím uloženým v iPadu. Před začátkem procházky mají jednu minutu na to, aby si prohlédli fotografie. Během procházky se mohou na fotky znovu podívat až třikrát. Cílem je najít co nejvíce míst z fotek a udělat kvalitní fotografie pro potvrzení nalezení. Student s největším počtem nalezených míst vyhrává. Pokud je studentů více, mohou být rozděleni do týmů o maximálním počtu 5 členů. Tato aktivita může být prováděna i uvnitř budov, jako například v muzeu, prostory školy atd. Doporučuji opravdu velké množství fotek, aby nebyla prakticky žádná šance najít všechna místa. Na podobnou aktivitu již existují i některé aplikace, ale většinou jsou placené, proto stačí použít pouze galerie obrázků v iPadu."

A.P., Smíchovská střední průmyslová škola

 

"Vedle již běžného zapojování do výuky robotiky, programování, dálkového ovládání robotů DJI, ale i angličtiny je to pak práce s videii v rámci prevence kyberšikany, skenování qr kodů v dendrologické zahradě."

P.N., ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457

 

"Programování m-Botů a ozobotů, fotoatlas dřevin v okolí školy zanesený do map Google, seznámení s klaviaturou v apce pro hudební výchovu, výuka rytmů v hudební výchově pomocí apky, střih videa v CapCutu."

T.P., Základní a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace 

 

"Ve výtvarné výchově musím akceptovat 1 hodinovou dotaci, proto využívám různé aplikace, abych žákům otevřela oči, ukázala možnosti, ale většinou nepočítám s dlouhodobou a precizní prací s vynikajícím výsledkem. Jsem scénografka, tak ráda kombinuji naši tvorbu s exkurzemi, např. studia Barrandov, ČT Brno, divadla... a Stop Motion nebo jiné free aplikace s klíčováním pozadí jsou super a dostačující. Učím také informatiku, hlavně děti na prvním stupni, proto sleduji pomocníky AI :-). Za loňský eTWINNING projekt zaměřený na AI "(A)ICT in the CITY" jsme dostali i evropskou cenu a v mezinárodní komunikaci by to bez iPadů asi nešlo. Bohužel používám iPady spíš pro běžnou práci: soutěžení (Kahoot, Quizizz), hlasování (MS Forms), sdílení úkolů (Padlet), animace (Stikbot, ChaterPix, Animator...). Na den otevřených dveří školy pro malé děti a jejich rodiče chystám 3D omalovánky Quiver a různé AI modely (AutoDraw...). Zkouším s žáky mnoho novinek, ale uvedla jsem jen ty, co používám častěji. A abych nezapomněla, iPadem řídíme, kalibrujeme a programujeme naše Ozoboty."

L.N., ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

 

"V mateřské škole jsem zapojila děti, které se navzájem fotily a společně jsme v Procreate vytvořili úžasné tablo na obecní nástěnku v téměř životní velikosti. Děti bavilo fotit, upravovat fotografie a hrát si v programu. Jsou velmi učenlivé, co se týče výpočetní techniky. díky tomu samy přišly s návrhem realizace interaktivní nástěnky pro všechny, kdo jdou na obecní úřad a nyní přemýšlíme, jakou formou jej uvedeme do praxe. Milují i čteni s Readmio 💗🙏🏻"

M.Š., Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

 

"iPady používáme jako denní pomůcku učitele.
1. Obrazovku iPadu zrcadlíme pomocí Apple TV na televizi.
2. iPady používám já jako učitel jako pomůcku pro ukázku práce jednoho žáka (např. výsledek v M či i/y v ČJ) - iPad zrcadlím na obrazovku a pomocí zapnuté kamery ostatní vidí obraz iPadu na televizi.
3. iPad používáme jako prostředek ke čtení textů - není mnohdy nutné materiály tisknout.
4. iPad jako každodenní pomocník: slovník, zápisník (s Apple Pencil) či poznámkový blok, kalendář, prostředek k zobrazování školního systému (ŠkolaOnline) a zadávání hodnocení a dalších údajů."

H.V., Základní škola Urbanov

 

"Možná to zní v dnešní době divně, ale dětem stačilo ukázat iPad a bylo vauuu, to nám doopravdy půjčíte."

K.K., Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace

 

"Nevím, zda je to originální, ale v hodinách německého jazyka používáme iPady k vzájemnému nahrávání (např. rozhovorů) a následné analýze. Žáci si pak případné chyby hledají sami nebo za pomoci nás a následně rozhovory nahrávají znovu, více se pak zaměřují na problematická místa."

V.K., ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

 

"Když propojím iPad s interaktivní tabulí, procházení v muzeu, galerii - úžasné na poznávání uměleckých děl, jelikož naše “venkovské” děti se moc nedostanou do galerií a některým to ani sociální situace nedovolí."

K.V., ZŠ a MŠ Dřevčice 

 

"Chceme s kolegou rozjet resuscitační figurínu k výuce první pomoci. Tato konkrétní aktivita v NÁPADníku není, takže se určitě budeme chtít pochlubit."

R.M., VOŠZ Brno

 

"Využíváme čidla v iPadu pomocí aplikace PhyPhox. Například rozdíl atm. tlaků v suterénu a nejvyšším patře; Ze známého rozdílu výšek pak počítáme hodnotu barického stupně.
Necháme padat iPhone (6) do "polštáře" a určujeme tíhové zrychlení (šlo by i s IPadem).
PhyPhox umožňuje spousty experimentů.
Ve škole dále sadu iPadů s čidly Vernier využívají žáci při LP."

K.H., Gymnázium Příbram

 

"Žákům se v hodinách Zeměpisu velice líbí aktivita najdi zloděje/ztracený předmět.
1. varianta: Jeden ze žáků si vezme určený předmět opatřený AirTagem a umístí ho někde ve škole ostatní žáci se ho snaží společně najít.
2. Varianta: AP/praktikant si vezme jeden z iPadů a vyrazí s ním do okolí města, pomocí druhého iPadu se společně snažíme iPad najít(aplikace Najít), nejdříve si všichni společně prohlížíme mapu a určujeme přibližnou polohu (orientace v plánu. města) a následně společně vyrazíme zloděje i s iPadem najít.
Nově zkouším ve výuce zapojovat aplikaci Hawkeyee Access, kdy se žáci učí ovládat iPad pomocí očních pohybů, nejdřív si musí iPad zkalibrovat a následně ovládat (jedná se o aplikaci zdarma). vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky s různým druhem i stupněm postižení mi přijde tato aplikace velice užitečná a u žáků mi pomáhá v rozvoji koncentrace a pozornosti včetně zlepšení očních pohybů zaměření zraku."

N.B., Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430

 

"Využití zatím jednotlivci, putovní iPad využitý pro prezentace na domácích a zahraničních akcích (Sraz škol Unesco ČR, SRN) - vlastní prezentování, knihovna potřebné materiály ukládány (+nejen povinná četba, doplněk k čtečkám), zpracování veškerých materiálů pro vlastní prezentace, zpracování fotek, videí s možností snadného přenosu dat mezi účastníky apod. Nyní zakoupeny další iPady, tak získáme další zkušenosti."

J.K., Gymnázium Mladá Boleslav

 

"Nevím zda se jedná o originální aktivitu, ale využíváme pro rozvoj nadaných žáků, kteří mají své úkoly brzy hotové a iPad je skvělou pomůckou pro jejich rozvoj. Wardwall a podobné aplikace jsou výborné pro procvičování a také rozšiřování učiva. Osvědčilo se mi také dát iPad jako odměnu za rychlé a správné splnění úkolu, žáci pracují usilovněji a přesněji."

L.G., ZŠ a MŠ Všemina

 

"Žákům pošlu svůj iPad napojený na počítač s projektorem, kde sdílím malování v iPadu a jejich úkolem je, jako třída, si vybrat jednu knihu a tu nakreslit na iPad tak, abych ji i já, jakožto češtinářka, poznala. Ale má to jeden háček, každý žák může udělat pouze jednu "čáru", je jedno jak dlouhou, může být rovná, křivá, může to ale být i silueta osoby, ale jen podmínkou je jeden tah, poté iPad předá dalšímu spolužákovi. Díky tomu si žáci mezi sebou budují lepší vztahy a lépe se jim vybavují knihy a jejich obsahy."

S.Ž., Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 

 

"Bez iPadu ve škole bych se už dnes neobešel. Používám ho doslova na každou hodinu matematiky. Již nějakou dobu sdílím žákům to nejdůležitější z hodiny přes Google Classroom a tabuli Jamboard. U Jamboardu mi chyběla jedna důležitá věc - nekonečně dlouhá stránka, která by však stále měla přehled o struktuře mnoha hodin (navíc odezva mezi iPadem a školním počítačem byla pomalá). Sdílel jsem tak mnoho Jamboardů. Dlouho jsem hledal alternativu. Nakonec jsem zakotvil u Microsoft OneNote, kde si mohou vybrat libovolnou kombinaci mezi "nekonečnou" stránkou a přehlednou strukturou hodin. Žákům i rodičům tak sdílím na celý školní rok jeden jediný soubor, který se v čase online mění. Prezentuji žákům jako "elektronický sešit". Do OneNote jsem ve stejný čas přihlášen v aplikaci na iPadu a zároveň na školním počítači ve třídě nebo na Macbooku, který je připojen na interaktivní tabuli s dataprojektorem. Na tablet mohu psát stylusem stejně jako tužkou na papír a prakticky nemusím vstávat od katedry - žáci vše okamžitě vidí na tabuli, jako bych na ni psal perem. Teoreticky by na mě škola mohla ušetřit tím, že by nekupovala drahou interaktivní tabuli - díky iPadu by mi stačil již jen obyčejný dataprojektor. "Žáci kdo chce tento příklad spočítat na tabuli", zeptám se... A hned je les rukou nahoře, protože neputuje žák k tabuli, ale tablet do lavice a žáci mají radost, že mohou pracovat s touto technologií a nemusí se stresovat před tabulí - vše je na ni tak jako tak okamžitě vidět. "Žáci, je něco co jste dnes nestihli napsat do svého sešitu?" a nebo "Toto si psát nemusíte, mrkněte na to doma"... "...vše najdete v elektronickém sešitě." Je nějaký žák nemocný? Nemusí čekat, až se k němu dostane sešit od kamaráda ani nemusí vše kopírovat, až se vrátí do školy; vše může vidět doma na svém počítači nebo mobilu a to klidně v reálném čase. Na naší škole máme za povinnost dětem materiály v el. podobě dávat (alespoň to něco - to nejdůležitější z hodiny). Pro většinu učitelů je to nemalá práce navíc. Já jsem provedl jedno sdílení v září a teď už v tomto směru nedělám nic. Protože se to dělá "samo" - automaticky. A ne pouze něco - to "nejdůležitější" ale všechno. ******* Další postřehy/výhody: Z různých důvodů čas od času potřebuji použít klasickou tabuli - např. při rýsování nebo zrovna učí kolegyně v tandemu, pak není nic jednoduššího než iPadem tabuli vyfotit a vložit do téhož el. sešitu. Je něco, co uznám, že by žáci měli mít doma a budou u toho potřebovat dodatečně mé osobní vysvětlení? Není problém - nahrávám jim mluvené komentáře, které vkládám přímo na potřebné místo k zápisu. Dovysvětlující video z YouTube? Není problém vložit. ***** Ukázka elektronického sešitu: https://zskuklenycz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/hochman_zskuklenycz_onmicrosoft_com/Eq4BLTR2_nlBlHAnmqp9PzcBXOsHRBgNHDGA88HAemc5_g (ukázka komentování výkladu v sešitu např. hodina č. 60 a 61)"

P.H., ZŠ a MŠ Kukleny, Hradec Králové

 

"Tuším, že jednou z originálních věcí, kterou se ve škole zabýváme, je zpracování etické výchovy formou Výchova ke ctnostem. Každý měsíc nás doprovází nějaká "ctnost" neboli virtue. Např. jeden měsíc byla spravedlnost. Se 4. a 5. ročníkem jsem ji zpracovala právě s pomocí MacBook a iPadů. S pomocí aplikace QUIZZIZ jsem si připravila prezentaci o tom, jak máme jiné úhly pohledu (byly to především obrázky různých optických klamů), prezentovala jsem v hodině a děti s jejich přístroji "hlasovaly" pro odpověď, kterou si myslely. Jejich hlasy jsme pozorovali všichni v prezentaci, což rozvinulo zajímavé debaty proč tolik řeklo a tolik zase b, žáci se začali přesvědčovat o své pravdě a na vlastní kůži si zažili, že to není vůbec jedodnuché, někoho přesvědčit o své pravdě, navíc často začali zjišťovat, že i ostatní spolužáci ve své odpovědi vlastně měli pravdu (obě možnosti byly možné).
Byla jsem nadšená z využití této aplikace splu s MacBook a iPads. BOMBA! Již teď se těším opět na nápad, který díky dostupné technologii budu moci efektivně zpracovat a navíc tak, jak to žáky baví."

B.K., ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec

 

"iPad se mi automaticky při vstupu do třídy napojí na Apple TV, připojenou k projektoru a reproduktorům, čímž můžu hodinu začít bez čekání na načtení počítače či studenty hledající učebnice. Zajímavou aktivitou je pak vedení výuky přes aplikaci OrgPad, která umožňuje připravit si hodinu jako originální myšlenkovou mapu propojující jednotlivé části hodiny/témat přehledně a viditelně na plátně a zároveň v součinosti se studenty skrze jejich zařízení. Studenti jsou díky sdílenému odkazu připojeni do aplikace přes svůj tablet, telefon či počítač. Učitel pak sám v jednotlivých krocích rozhoduje, kdy studenti následují jeho aktivity/články/videa/ostatní stránky na plátně, poté pracují ve skupinkách a svoje výsledky jednoduše vkládají a prezentují ve společném rozhraní na plátně. V další fázi studenti individuálně procvičují probírané téma na svém zařízení skrze odkazy na konkrétní cvičení. Hodina je díky propojenosti jednotlivých zařízení a aplikací plynulá, efektivní a kromě látky samotné, rozvíjí u studentů i jejich technické dovednosti. Zároveň slouží OrgPad jako zdroj informací, do kterého se studenti dostanou při případné domácí přípravě. V případě zájmu mohu poslat bližší popis a fotografie pro lepší demonstraci. Tento systém se mně i kolegům v našem gymnáziu velice osvědčil a podporuje využití iPadu i další techniky."

P.D., Gymnázium J. K. Tyla

Soutěž o sluchátka AirPods, tipy pro iPad ve škole

 

Vážíme si všech odpovědí, které nám dorazily, protože je nám jasné, že ve škole máte na práci spoustu důležitých činností a ne vždy je čas něco sepisovat, co je nad rámec vaší práce.

Je nám moc líto, že nemůžeme odměnit všechny, ale to už je bohužel úděl losování, soutěží apod. Bylo opravdu velmi těžké se rozhodnout, kterou odpověď odměnit sluchátky Airpods.

Rozhodli jsme se tedy odměnit aspoň dalších 10 odpovědí navíc drobnější jinou odměnou, snad i ta potěší a opravdu upřímně děkujeme jinak všem, kteří jste jakýmkoli způsobem na výzvu a anketu zareagovali a odpovědi nám v dotazníku vyplnili.

 

Nechte si novinky

posílat přímo do mailové schránky

Loader Image